INTEGRATIONS

Together with our partners and integrations, we make running your businesses straightforward and smooth

Payroll
Brightec Time
Brightec designar och tillverkar pekskärmsterminaler särskilt för Workforce Management-applikatio ...
Point of sale
Kaching
Kaching har utvecklat en modern kassa-lösning som hjälper retailers att förbättra köpupplevelse ...
Point of sale
Zettle by PayPal
Om du använder Zettle by PayPal i din restaurang kan du nu importera dina intäkter till din Planda ...
Point of sale
Ancon
Ancon utvecklar kassasystem, appar och andra moderna lösningar för att stötta din restaurangverks ...
Point of sale
Retail Solution
Retail Solution AS är en nationell ledande leverantör av programvara och hårdvara för detaljhand ...
RmsV från SMS
SMS AS har utvecklat en integration mellan deras programvara RmsV - ett komplett kassasystem - och P ...
Point of sale
Trivec Domino
Skapa ett smartare personalschema genom att importera säljdata från Trivec Domino POS till Planday ...
Point of sale
Flexybox
Flexybox hjälper företag att hantera försäljning och inventering genom sin POS-lösning. Du kan ...
Payroll
Fortnox
Fortnox är en programvara för bokföring, fakturering och smarta inköp som hjälper arbetsgivare ...
HR
PAXml
PAXml är ett filformat som används av många lönesystem som Crona lön, Kontek m.fl. I Planday ex ...
Payroll
Visma Lön 300/600
Visma Lön är ett av Sveriges mest populära lönesystem. Visma hjälper chefer att räkna ut semes ...
Payroll
Hogia Lön & Hogia Lön Plus
Hogia Lön är ett lönehanteringssystem som hjälper arbetsgivare att följa arbetsrättsliga regle ...
Point of sale
OPEN
OPEN hjälper företag att hantera försäljning och inventering genom sin POS-lösning. Plandays in ...
Other
PMI
PMI – Performance Management Intelligence är en helt skräddarsydd Software-as-a-Service för hot ...