INTEGRATIONS - HR

HR
PAXml
PAXml är ett filformat som används av många lönesystem som Crona lön, Kontek m.fl. I Planday ex ...